TRADEN, s.r.o.

Elektrická energia je neoddeliteľnou súčasťou našich životov už celé desaťročia. Svoje využitie našla azda vo všetkých oblastiach modernej doby: od domácností cez priemysel po informatiku a telekomunikácie. Naša závislosť na elektrickej energii sa neustále zväčšuje, preto vieme s istotou povedať, že obchod s elektrinou bude potrebné neustále rozvíjať a čoraz väčšiu dôležitosť bude nadobúdať spolupráca nielen s okolitými, ale aj vzdialenejšími štátmi.

Naša spoločnosť upriamuje svoju pozornosť na veľkoobchodný trh s elektrickou energiou.
Pri obchodovaní využíva vlastné skúsenosti a znalosti s ohľadom na vnútroštátne a medzinárodné pravidlá, aby dosiahla čo najoptimálnejšie výsledky.